Build Archive

Swain Build: Swain Başlanğıç Swain ile oyun başlangıcında Doran’ın yüzüğü, Kara Mühür veya Musibet
LeBlanc Build: LeBlanc full item dizilimi aşağıdaki gibidir.. Alınması gereken ilk 3 ana itemi;
Vladimir Build: Vladimir full item/eşya dizilimi; Alınması gereken ilk 3 ana item Hextech Roketkemer